Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Wszelkie usługi geodezyjne i kartograficzne:

Mapy do celów:

 • - projektowych
 • - sądowych
 • - podziałów nieruchomości
 • - wywłaszczeniowych
 • - inwentaryzacyjnych

Geodezyjne opracowanie projektów do realizacji i uzgadnianie projektów w ZUD

Wytyczenia :

 • - budynków i budowli oraz nietypowych konstrukcji
 • - granic nieruchomości
 • - urządzeń podziemnych i przyłączy

Obsługa budów:

 • - budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne niskie i wielopiętrowe
 • - budownictwo przemysłowe
 • - hale magazynowe i budowle nietypowe (kominy, maszty)

Inwentaryzacje:

 • - uzbrojenia (przewody, przyłącza)
 • - obiektów budowlanych i infrastruktury

Geodezyjne odbiory budynków:

 • - do założenia ewidencji budynków
 • - pomiary budynków dla uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych
 • - opracowania do ujawnienia budynków w Księgach Wieczystych.

Pomoc i doradztwo przy zakupie nieruchomości

Doradztwo przy wyborze projektów i lokalizacji

Sprzedaż projektów budynków.