Geotax s.c.
A. Kapłański, L. Łapiedon

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

  
ul. Warszawska 107 (w podwórzu)
05-092 Łomianki
tel./fax (22) 751 10 91
geotax@geotax.pl