Geotax s.c.
A. Kapłański, L. Łapiedon

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Serdecznie witamy. Wykonujemy dla Państwa potrzeb wszelkie usługi geodezyjne od 1978 roku. Początkowo terenem naszego działania było województwo warszawskie lecz w miarę upływu czasu objęliśmy pomiarami teren całego kraju. Oferty skierowane były do prywatnych właścicieli nieruchomości i inwestorów indywidualnych. Obsługą geodezyjną obejmowaliśmy również duże zakłady przemysłowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz obiekty nietypowe jak budowa mostu czy budowa metra warszawskiego. Zdobyte wspólne doświadczenie jak i zmiany w krajowej gospodarce wpłynęły na podjęcie decyzji o założeniu spółki cywilnej GEOTAX z siedzibą w Łomiankach. Miało to miejsce w styczniu 1992 roku.